ANPE AFLIATE DESCUENTOS PARA AFILIADOS CURSOS CONTACTO SEDES
1. ¡¡NO A LOS RECORTES!! 2. ¡¡HEMOS LOGRADO LA JORNADA CONTINUA!!
         
VENTAJAS DE ESTAR AFILIADO A ANPE

NIF (Ej: 00000000A):


Password:


He olvidado la contraseña o es mi primer acceso
ACTUALIZA TUS      	DATOS PARA ESTAR INFORMADO

ANPE ALICANTE

Tel: 965 208 904
Fax: 965 206 880
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:00 de Lunes a Jueves


ANPE VALENCIA

Tel: 960 03 86 46
Fax: 963 528 680
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:30 de Lunes a JuevesANPE CASTELLÓN

Tel: 964 250 058
Fax: 964 205 198
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:00 de Martes y JuevesVisitas totales

Visitas hoy Conectados 0
OPOSICIONES      Castellano Valencià
MANUAL DE PERMISOS I LLICÈNCIES
Publicada 06-05-2015

MANUAL DE PERMISOS I LLICÈNCIES

La Conselleria elabora un Manual de Permisos i Llicències del personal funcionari docent

 

Aquest manual arreplega els criteris d'aplicació de:

•         Els descomptes en nòmina per baixa per malaltia , fruit de Llei 20/2012 de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat.

•         Les excepcions en les quals es no es descompta, recollides en l'Ordre 12/2014 de Conselleria d'Hisenda i Admnisitración Pública.

•         El tractament de les absències per malaltia o accident que no donen lloc a descompte, recollit en la Circular 1/2014 , de la DG de Centres i Personal docent.

ANPE rebutja totalment totes les normatives de retallades que es continuen aplicant, malgrat l'anunciada recuperació econòmica, que han suposat una regressió en drets laborals i retributius i exigeix :

• Recuperació de les prestacions totals des del primer dia de malaltia o accident.

• Aplicació de mesures particulars de supervisió per part de l'Administració d'absències continuades.

• Incorporació de malalties professionals específiques de la tasca docent ( ergonòmiques i psicosocials).

El manual també estableix les instruccions i aclariments d'aplicació del decret de permisos i llicències , vigent des de 2008, completades amb normativa de la Seguretat Social, de la Conselleria d'Hisenda i del EBEP.

ANPE valora aquest apartat del manual  com un bon instrument per a unificar criteris d'aplicació del decret de permisos i llicències de 2008, encara que considera que és necessària una revisió i actualització del mateix més d'acord amb les circumstàncies actuals del funcionariat docent, que arreplegue aspectes com :

• Acumulació de lactància sense limitacions per posterior excedència i/o llicència.

• Flexibilitzar el percentatge de reducció de jornada.

• Convocatòria de les llicències retribuïdes per estudis.

• Igualtat de tractament per a interins/as.