ANPE AFLIATE DESCUENTOS PARA AFILIADOS CURSOS CONTACTO SEDES
1. ¡¡NO A LOS RECORTES!! 2. ¡¡HEMOS LOGRADO LA JORNADA CONTINUA!!
         
VENTAJAS DE ESTAR AFILIADO A ANPE

NIF (Ej: 00000000A):


Password:


He olvidado la contraseña o es mi primer acceso
ACTUALIZA TUS      	DATOS PARA ESTAR INFORMADO

ANPE ALICANTE

Tel: 965 208 904
Fax: 965 206 880
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:00 de Lunes a Jueves


ANPE VALENCIA

Tel: 960 03 86 46
Fax: 963 528 680
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:30 de Lunes a JuevesANPE CASTELLÓN

Tel: 964 250 058
Fax: 964 205 198
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:00 de Martes y JuevesVisitas totales

Visitas hoy Conectados 0
JORNADA CONTINUA: materiales y otras informaciones      Castellano Valencià
JORNADA CONTINUA: Gracias a la Petición de ANPE, en un plazo de 6 MESES Conselleria REGULARÁ la Orden de Procedimiento para solicitar la JORNADA CONTINUA. A partir de Diciembre de 2012, los centros la podrán SOLICITAR
Publicada 20-06-2012

 

 JORNADA CONTÍNUA : Gràcies a la Petició de ANPE, en un termini de 6 MESOS Conselleria REGULARÀ l'Ordre de Procediment per sol · licitar la JORNADA CONTÍNUA. A partir de desembre de 2012, els centres la podran DEMANAR

Al desembre de 2012 els centres podran sol · licitar la Jornada Continuada i la Administració ha de resoldre segons el procediment que s'estableixi, amb la finalitat que en el període d'admissió d'alumnes els pares puguin saber quin tipus de jornada tindran els centres.

ANPE continuarà negociant amb la Conselleria perquè tots els centres que ho sol · licitin puguin funcionar amb l'horari de jornada contínua en el curs 2013-2014.

Des d'ANPE oferim la nostra disposició a col · laborar amb tots aquells centres d'Educació Primària que necessiten assessorament per poder sol · licitar la Jornada Contínua.

Al nostre web www.anpecv.es les comunitats educatives podran trobar a la seva disposició properament els projectes de jornada contínua que centres de la Comunitat Valenciana ja han elaborat en col · laboració amb ANPE, i que poden utilitzar com a models orientatius.

 A la Junta de Personal de Maig, des ANPE hem demanat a Conselleria:

• Que es negociï una normativa d'ús que possibiliti que sigui el Consell Escolar qui aprovi, amb majoria simple, el model de jornada per al seu centre.

• Que la nova regulació sobre calendari i jornada reflecteixi clarament la distinció entre jornada laboral del professorat, la jornada escolar del centre i la jornada lectiva de l'alumnat.

• Que NO EXIGEIXI com a condició per a la concessió als centres de la Jornada Contínua atenció gratuïta a les tardes als alumnes no usuaris del servei de menjador. Aquests alumnes continuaran rebent cinc hores lectives (de 9:00 h a 14:00 h), com fins ara. Actualment, en les hores del migdia no reben atenció gratuïta per part de l'Administració. Per tant, la seva situació escolar romandria com fins ara.

• Que s'asseguri que el servei del menjador i de transport escolar funcionarà independentment del model de jornada de cada centre.

• Que en tots els apartats d'aquesta normativa en què es fa referència a la jornada lectiva diària de l'alumnat, apareguin tots els tipus possibles de jornada i s'inclogui en l'ordre la menció a la jornada contínua, i s'estableixin tots els criteris que regulin la mateixa.